Magda

Magda Álvarez, Testemuña

“Hai momentos que son especiais por sí mesmos:

Ese momento no que entras ao Equipo Laura, cun pase a unha morea de situacións de aprendizaxe tanto de cara a unha oposición como de cara ao día a día da Educación. Eses momentos no que estando dentro se combinan o estudo, o apoio, a amizade e a unión… aprendendo a pensar, a ter inquietudes, así como capacidade de esforzo, traballo e superación. E todo nun ambiente aberto, de rincóns, zonas de innovación, e obradoiros nos que relucen as emocións.

E así, cunha morea de momentos agasallados, se inicia unha vida como funcionaria de Educación, co selo do Equipo Laura no corazón. E se sae do Equipo como opositor, pero se continúa unido a el en temas de formación.

Entrar e continuar unido a Laura e ao Equipo Laura, foi e é sen dúbida o meu pilar como maestra de Educación.”

MAGDALENA ÁLVAREZ GÓMEZ