Alba Puentes

En palabras do seu alumnado

Alba Puentes

A persoa que nos acerca á realidade da atención á diversidade na aula. Sempre dun xeito super práctico e baseado en experiencias. Todo o que sabemos da atención á diversidade para aplicar nos supostos é, en parte, grazas a ela e, o mellor de todo, agora temos moitas máis ferramentas para levar a cabo co noso alumnado con necesidades educativas. Debémoslle moito.

É unha persoa que inspira calma, coa que ter unha conversa e sentirse escoitada, atendida e tida en conta. Por non falar dos seus coñecementos… é como un “DSM aberto”